Golfprogram 2021

Här hittar du sommarens golfprogram för Norsjö golfklubb. Arrangemangen är öppna för alla intresserade.

Anmälan via ”Min golf” 2 dagar före tävlingsdag.

Startavgift: 100 kronor vid 18 håls- och 50 kronor vid 9 håls-arrangemang.
Swischnummer: 123 664 42 98
Spelare skall finnas på plats 30 minuter före utsatt starttid

Starttider:
Lördagar är starten kl 09.00 (med undantag för KM 8/8 som startar 10.00.
Kvällsarrangemang 18.00

Kommande tävlingar
September 8
Slaggolf 9 hål
September 25
Tre klubbor, flaggtävling