Banan är fortfarande öppen för spel – välkommen!
Vattnet är däremot avstängt så medtag eget vatten.