Städlista 2023

Då vi idag inte har kvar någon anställd på heltid så har styrelsen valt att gå tillbaka till arbetslistor.
Allt för att få en väl fungerande bana för våra medlemmar.

Arbetet utförs torsdag eller fredag med start V23

Efter banan:
Tömning papperskorgar, plocka peggar, skräp
Klubbstugan:
Sopas, skuras efter behov, torka ytor
Toaletter:
Vid klubbhuset och efter banan, städgrejer finns på toan.
Rangen:
Det sitter kodlås på bollmaskinen.

Sms:a Sonny 070–6976141 för kod.
Bollplockning:
Slå in bollar från skogen
Fordonet för bollplockning hämtas i den orangea containern nere vid garaget.
Det sitter kodlås på containern, samma kod som till bollmaskinen.
Koppla på bollplockaren som finns på rangen, det är två dragkulor fram på bilen.
Viktigt: inga stenar får följa med i maskinen, använd bollsikten som står vid bollmaskin.
Bollarna fylls sen på uppifrån i bollmaskin. Upprepa proceduren till rangen är tom.
Utslagsområde:
Plocka bort peggar/skräp

Om ni inte kan den vecka som ni fått får ni byta mellan varandra.
Uppstår det några frågor så kontakta Sonny 070-697 61 41

Städgrupper 2023

 V23. Kerstin Bjursell – Ulf Bjursell – Leif Eriksson
 V24. Annelie Johansson – Per-Erik Jonsson – Jonas Brännström
 V25. Isabella Glaas – Peter Glaas – Tomas Bergqvist
 V26. Anita Eriksson – Magnus Eriksson – Erik Lindberg
 V27. Maria Albertsson – Roger Albertsson
 V28. Henry Lundquist – Marie Avander
 V29. Martin Svennberg – Nina Lundberg
 V30. Bo Lundström – Torgny Lindgren
 V31. Jill Bergqvist – Anders Nilsson
 V32. Isak Hjelte – Pär Boman
 V33. Rasmus Bjursell – Kristoffer Hugosson
 V34. Mikael Lockner – Oscar Roslund
 V35. Oliver Eriksson – Jens Dahlberg
 V36. Erik Norberg – Andreas Brännlund