Stormfällor 8/8 2023

Hål 1 och 5
Hål 2 och 6 (3 och 4 i överkant)
Hål 3 och 4
Hål 3 och 4
Mellan hål 3 och 4
Green Hål 6 och tee hål 5 (hål 2 till vänster)
Tee hål 8
Söder om hål 8
Hål 8
Green hål 8, tee hål 9
Hål 9
Hål 9 (och 6, 5 och 1 i överkant)
Ranchen och hål 9
Öster om ranchen