Pay & Play

Måndag och fredag öppet för Pay&Play

Pay & Play
Måndagar och Fredagar

Ansvaret för Pay&Play spel  ligger på den medlem som följer med i bollen.

 1. Priser
  Ordinarie greenfee gäller för alla Pay & Play spelare
  (se prislista i greenfeebok)
 1. Villkor för Pay & Play
  För att få spela Pay & Play på banan så måste man gå med i någon boll som har en spelare som har Officiellt hcp. Dvs 36,0  eller lägre.
  Fadderlista finns om man vill spela men ej har någon att gå med.
 2. Pay ang Play spelas enbart på Måndagar och Fredagar
 3. Greenfeebok
  Samtliga ska skriva upp sig i greenfeeboken där det tydligt ska stå vilken medlem de spelar med.
  Ex.
  Pay & Play Anders Andersson spelar med medlem Bengt Bengtsson.
  I greenfeelista ska förutom avgift om 250 kr, för vuxna, kontaktuppgifter lämnas.
 4. Medlemsansvar
  Det är medlemmen som är med i bollen som är ansvarig för att spel sker på tillfredsställande sätt. Tex släpper förbi vid långsamt spel, anpassar antalet nybörjare i bollen till ”tryck” på banan, ex undvik spel under helger i maj, se till att torvor läggs tillbaka, skriker fore en gång för mycket istället för tvärtom mm mm.
 5. Golfkurs
  Det man under året har betalat i provspelsgreenfee får man räkna sig tillgodo vid en eventuell golfkurs under samma år.