Bilder från stormen 8/8

Den 8 augusti 2023 drog en stormby förbi, bl.a. utefter golfbanan i Fromheden. Många träd vräktes omkull och kommer att innebära stort arbete framöver.

Mitt i allt detta så är vi ändå tacksamma att grönytorna, fairway och ruff, i stort sett klarat sig helt och att banan därför är fullt spelbar.

Tillsvidare tillämpar vi regeln att all mark utanför fairway och ruff spelas som rött pliktområde.

Iaktta stor försiktighet om du ändå väljer att spela därifrån. Detta sker på egen risk!

Klicka här för att se några översiktsbilder från förödelsen