Banan öppen – tillfällig regel

Skogen runt banan drabbades hårt av stormen den 8/8 med många vindfällor som följd. Däremot är grönytorna, fairway och ruff, i mycket gott skick och i stort sett inte berörda varför det går utmärkt att spela igen.

Tillsvidare tillämpar vi regeln att all mark utanför fairway och ruff spelas som rött pliktområde.

Iaktta stor försiktighet om du ändå väljer att spela därifrån. Detta sker på egen risk!

Vi kan i dagsläget inte bedöma när vindfällorna är omhändertagna och banan helt återställd, utan räkna med att dessa förutsättningar kommer att gälla säsongen ut.