Bilder från stormen 8/8

Den 8 augusti 2023 drog en stormby förbi, bl.a. utefter golfbanan i Fromheden. Många träd vräktes omkull och kommer att innebära stort arbete framöver. Mitt i allt detta så är vi ändå tacksamma att grönytorna, fairway och ruff, i stort sett klarat sig helt och att banan därför är fullt spelbar. Tillsvidare tillämpar vi regeln […]

Banan öppen – tillfällig regel

Skogen runt banan drabbades hårt av stormen den 8/8 med många vindfällor som följd. Däremot är grönytorna, fairway och ruff, i mycket gott skick och i stort sett inte berörda varför det går utmärkt att spela igen. Tillsvidare tillämpar vi regeln att all mark utanför fairway och ruff spelas som rött pliktområde. Iaktta stor försiktighet […]