Besök och ordförandegolf

Lördag 28/8 gjorde NVGFs styrelse och tre representanter från svenska Golfförbundet ett klubbesök hos oss på Fromheden.

Vi fick berätta om vår klubb och de delade med sig av info och en del råd och tips för en liten klubb som oss.

Vid promenaden på banan fick vi idel lovord från bankonsulenten Håkan Blusi.

Söndag 29/8 var vi värdar för årets ordförandeträff där vi fick rapporter om läget i all 23 klubbar i norr och Västerbotten och övrig information från både SGF och NVGF.

Dagen avslutades med en ordförandegolf där vi spelar om ett vandringspris som för andra året i rad hamnade i Norsjö GKs ägo.

Mvh/Per