Besök och ordförandegolf

Lördag 28/8 gjorde NVGFs styrelse och tre representanter från svenska Golfförbundet ett klubbesök hos oss på Fromheden. Vi fick berätta om vår klubb och de delade med sig av info och en del råd och tips för en liten klubb som oss. Vid promenaden på banan fick vi idel lovord från bankonsulenten Håkan Blusi. Söndag […]