Ny e-post

Vi har bytt kansliets e-postadress från kansli@norsjogolf.se till kansli@norsjogk.se. Den gamla adressen kommer också fungera en tid till men byt till den nya i din eventuella adressbok så snart som möjligt så att det blir rätt framöver.